Månadsbrev maj


Månadsbrev maj

ÅRSMÖTET 2015-04-24Först vill jag tacka hela årsmötet för förtroendet att tillträda ordförandeposten för en så viktig verksamhet som Akillesjouren står för. Jag heter Sören Sanz och har varit styrelsemedlem endast i drygt ett halvår.  Det har visat sig att Glenn som varit ordförande fram till dags dato varit tvungen att överta flera enskilda firmor och har inte tid för tillfället att leda Akillesjouren trots att han är den mest passande i sammanhanget. Eftersom det inte fungerar så blev jag föreslagen att ta över ordförandeskapet vilket jag tackade JA till. Vi konstituerade oss som styrelse direkt efter årsmötet och nu skall vi jobba på så att alla vet vad Akillesjouren står för. 


Känner mig entusiastisk inför utmaningen att få en så ung verksamhet att bli en samhällsinstitution som kan hjälpa många män i sin ofta totala destruktiva relation.  I en så här ung organisation där det inte finns medel vare sig till lokal eller andra hjälpmedel som telefoner, fast adress och lokal så har vi ändå fått startkapital från Sollentunas kommun. En utmaning är naturligtvis att få ytterligare medel så att vi kan etablera oss som en seriös verksamhet som kan avlasta samhället från både kostnader och engagemang och män i nöd som lever i en relation där de blir utsatta för hot, kränkningar och våld. Det har hört av sig en hel del behövande i sammanhanget bara via sms och e-mail och de har fått stödsamtal med bl a våra socionomer på Södersjukhusets akutmottagning.


Målgruppen har verkligen vuxit sen initiativet togs till denna förening och därför är det oerhört viktigt att verksamheten får växa utifrån det behov som visar sig. Jag står gärna till tjänst med min erfarenhet och mitt nätverk av kontakter för att uppnå detta och skall göra mitt allra bästa för att bygga verksamheten till de mål vi satt upp.  Känner mycket stor sympati för Petra och Anna-Karin som är de drivande krafterna och som åstadkommit denna viktiga verksamhet. Nu måste vi andra deltagare som kommit till på senare tid börja hjälpa till, agera och initiera så att problematiken blir känd och få alla att känna vikten av att minska mänskligt lidande, trots att det handlar om män. Män tillhör en grupp människor som ofta har svårt att be om hjälp, även om de blir erbjudna hjälp. Antagligen handlar det om genusperspektiv som av olika anledningar präglar beteendet att en man skall klara sig själv. Vad är manligt/kvinnligt och varför är det så viktigt att särskilja dessa värderingar eftersom de i sig är så förbjudande istället för tillåtande i dessa sammanhang.


Med de nya lagarna som tillkommit under senare år så är det inte bara förbjudet att slå barn, numer är det förbjudet att slå överhuvudtaget! Oberoende ålder, kön så är det inte bara förbjudet att slå, utan även att kränka, hota, förfölja, hindra någon att göra något som den gärna vill göra, eller tvinga någon göra något mot sin egen vilja. Detta är nu förbjudet enligt lag vilket innebär att utövar man dylik verksamhet så är begår man en kriminell handling vilket också innebär att det är straffbart. Straffen kan variera allt ifrån skadestånd till fängelsestraff. Är den skyldige inte myndig så är det föräldrarna som måste betala ev. skadestånd och det är kronofogdemyndigheten som driver in pengarna tills de är betalda. Allt tvång som har med sex att göra så har straffen skärpts betydligt. Alla dessa numera kriminella handlingar jämförs med olika typer av misshandel och straffsatserna följer dem.  Detta gäller alla, även kvinnor som utsätter män för hot, våld, trakasserier, psykisk tortyr, hysteriska utbrott som kränker och nedvärderar mäns värde, män som de har eller har haft ett förhållande med. Har man som jag ägnat mig åt kvinnor, barn och gatuvåldsskadade samt hedersrelaterat våld så gäller våra insatser numer även kvinnors våld och kränkningar mot män.


På Södersjukhuset så har vi precis fått igenom att akutmottagningen för våldtagna kvinnor nu skall byggas ut och även ta hand om män/pojkar utsatta för sexuella övergrepp och våldtäkter. Nu börjar den lokala jämställdhetsplanen att likna något utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Antivåldsarbetet måste utgå från ett sådant perspektiv om det skall vara rättvist och logiskt. Här kommer Akilllesjourens verksamhet verkligen till sin rätt, helt enkelt att Sveriges lagar gäller alla, män som kvinnor, pojkar som flickor, det känns väldigt rätt när man ser vilket mänskligt lidande som skapas i destruktiva relationer mellan partners, även där den ena partnern är en kvinna/flicka som är våldsbenägen eller kränkande i sitt förhållande eller f.d. förhållande till sin partner, lagen gäller båda könen! Det innebär på inget sätt att mäns våld mot kvinnor i nära relation på något sätt förminskas! Men tvärtomförhållandet måste också få sin rimliga plats, mörkertalet är säkerligen skyhögt pga attityder och märkliga genusvärderingar, som att män/pojkar t om skäms under allt för lång tid för att vara utsatt från en tjej innan man till sist är tvingad att anmäla och förhoppningsvis bli trodd! Hur många livsöden slutar med självmord, mord/dråp innan rättvisa skapas! Ja, det vet vi inte men det är logiskt att livsöden med sådana här innehåll är betydligt vanligare än vi tror inte minst pga de tabun de tangerar.  Att få bekämpa dessa levnadsöden som grundar för en nedsatt livskvalitet för medmänniskor triggar igång mig mycket, inte minst om jag skall kunna benämna mig som människovårdare som jag anser all vårdpersonal tillhör. Människovårdare skall enligt min mening och värdegrund baseras på, och gå i bräschen för ökad livskvalitet och minskat mänskligt lidande, det är min absoluta uppfattning att det är vad Akillesjouren står för.
Trevlig Maj 2015


Sören Sanz

Ordförande Akillesjouren