Månadsbrev juli


Månadsbrev juli

MÅNADSBREV JULI 2015


Så här sista veckan i Juni så är det flera som kontaktat oss för stöd och hjälp i akuta situationer efter att de blivit utsatta för våldssituationer i nära relation, av deras kvinnliga partners. Kan konstatera att det är mycket svårt att få hjälp med akut skyddat boende för utsatta män.  Däremot att få fysiska skador omsedda och behandlade är mer en självklarhet, även om man ser att det finns både skam och förnedringsrädsla hos den som blivit utsatt.

Här är den stora utmaningen, bemötandet, att inte spä på dessa känslor med några felaktiga machoattityder, vilket kan förstöra alla framtida försök till stöd, hjälp och bekräftelse i sina behov av stöd i en ofta dramatisk och livsomvälvande livssituation. Ännu mer om barn finns med i familjesituationen.Ett exempel ser ut så här i dokumentationen:


Blivit misshandlad av särbo som slagit pat. upprepade gånger med en glasvas som gått

sönder och orsakat ett flertal sårskador.


ANSIKTE: jack på 3 cm ungefär vänster om vänster öga, sutureras under lokalbedövning

med 2 stygn.

Litet sår över läppen på vänster sida som tejpas ihop med suturtape Steristrips.


VÄNSTER HAND: sårskada över yttre leden på finger 5 som sutureras med 2 stygn.

Jack över mellanhandsben 3 på vänster hand, sutureras under lokalbedövning med 3 stygn.

Patienten har blivit kraftigt biten under höger bröst.

Rivsår på höger axel.

Patientens skador är även fotodokumenterade.


Preliminär bedömning:

Således 42-årig man som i morse blivit fysiskt misshandlad utav sin särbo. Patienten

sutureras under lokalbedövning med 2 stygn i ansiktet och 5 stygn på vänster hand.

Skadorna är fotodokumenterade. Patienten ställer sig positiv till polisanmälan, vi hjälper

till med att få en polispatrull på plats för att ta upp anmälan så att pat. inte hinner ångra

sig.Orosanmälan gjord för patientens 4 veckor gamla son, skickad till Socialtjänsten.


Vid ett tillfälle så lyckades det med att få stadsdelsförvaltningen att ordna med tillfälligt

skyddat boende för en av de stödsökande vilket kommer att underlätta den fortsatta

hanteringen i ärendet. Även natthärbärgen har fått hjälpa till den första natten.

Vi inom Akillesjouren måste börja inventera alternativ där den hjälpsökande kan söka

tillflykt, åtminstone de närmaste dygnen efter att de utsatts för våldsövergrepp i nära

relation. Det har visat sig att ha någon tillflyktsort/ställe helst där det även finns möjlighet

för stödsamtal hör till de största behoven, i alla fall i de akuta situationerna. Så dokumentera dylika ställen, rekommendera och tipsa om dem så katalogiserar vi dem så de kan komma fler nödställda tillgodo.


En härlig sommarjuli tillönskas er ALLA!Sören Sanz

Ordförande