Månadsbrev december 2016

Jan Olsson


Ordförande

har ordet

MÅNADSBREV DECEMBER 2015


Den Internationella Mansdagen infaller den 19 november varje år för att bland annat

uppmärksamma pojkars och mäns hälsa samt för att öka jämställdheten mellan könen. Internationella mansdagen är instiftad av Jerome Teelucksingh.


I år så uppmärksammade vi denna dag i konferenscentret Messingen i Upplands-Väsby.

I programmet ingick förutom presentation av vår verksamhet en mycket berörande berättelse av en av våra medlemmar omkring sin tidigare situation i ett destruktivt förhållande där även barn ingått i familjekonstitutionen. Vi fick en otroligt generöst framförd beskrivning både hur det var då och hur man tänker på situationen när man lämnat det mesta bakom sig efter att tiden hjälpt till att skapa distans. Men också om de fysiska och psykiska ärr som inte suddas ut så lätt. Efterdyningarna av presentationen levde verkligen upp till alla förväntningar med mkt givande diskussioner där nästan alla tabubegrepp i sammanhanget kläddes i ord. Även

publikens personliga erfarenheter av psykiskt och fysiskt våld, förnedring, trakasserier gentemot män i deras egna kretsar framkom. Det väcker så mycket när en person berör och klär tabun med ord så vågar fler öppna upp det man kanske under lång tid förringat och dolt pga sina egna fördomar även om man levt i närhet av liknande familjesituationer. Nåväl det blev en mycket värdig och givande eftermiddag som är väl värt ett stort TACK till alla deltagare som bidrog så förtjänstfullt till dialogerna som uppstod i ett så pass litet diskuterat ämne som blev så väl belyst här.


I dag är det första advent en storhelg värd all eftertanke om människors rätt att få leva i trygghet utan våld vare sig på stadens gator och torg likväl som i familjelivet när det gäller förekomsten av våld i nära relationer, utan normfixering kring könen. Så här inför både lussefirande, julhelg och nyårshelg som faktiskt innehåller flest antal våldsskadade, på den akutmottagning där jag arbetar, av samtliga storhelger under året så finns det all anledning att önska besinning till alla som är våldsbenägna. Hos de våldsutsatta är det viktigt att vare sig skuldbelägga sig själva eller låta fördomar som skam och förnedring ytterligare späda på bördan. Det är förbjudet att slå, gäller, som jag tjatat om så mycket, ALLA! Män, kvinnor, pojkar och flickor, t om barn. Inomhus, utomhus, på skolor, på arbetsplatser ja överallt gäller samma lag. ”Det är förbjudet att slå, kränka, förfölja, skrämma, hota, förnedra” andra människor, det är en kriminell handling och samtliga jämförs med olika straffsatser utifrån begågna våldshandlingar. Har sagt det förr men värt att upprepas så att jag verkligen kan önska med höga förhoppningar våldsfritt inför kommande storhelger.


Sören Sanz

Ordförande