Januari 2019Ordförande har ordet

MÅNADSBREV JANUARI 2019


Årsplan

Så var vi än en gång i startgroparna på ytterligare ett nytt år och nya utmaningar. Skillnaden

från tidigare år är dock gigantisk. Vi har ombildats från förening till riksförbund med 12

lokalföreningar s. k. Akillesjourer + sätet ex. Karlskrona/Hässleholm osv. Detta innebär ett

kraftigt utökat ansvarsområde för Svenska Akillesförbundet, ex: gemensamma utbildningar,

startbidrag, fungera som huvudman och handledare för samtliga Akillesjourer, lägga upp

fördelningen av telefonjoursscheman, utökat kommunikationsnät så att alla nås av

gemensam information och att vi alla lever upp till de gemensamma värdegrunder och

stadgar vi instiftat. Lägga upp ny hemsida med tillgång till varje akillesjour i menyn och hålla

dem aktuella. Lägga upp en ansvarsfördelning både på personnivå som lokalförenings- och

riksförbundsnivå. Hitta anpassade lokaler centralt belägna och lättillgängliga. Upprätta

samverkansregister både på lokal- och riksnivå. Ja, att strukturera upp gemensamma och

egna mål med de lokala Akillesjourernas styrelser. Listan kan göras mycket lång ju mer man

detaljerar uppdragen som ex. redovisningar via verksamhetsberättelser och

verksamhetsplaner, årsmöten, budgetar, ansökningar om verksamhetsmedel, stödja

forskningen med vår statistik, erfarenheter, resultat och behov.


Organisationsplanen ser ut så här:


Svenska Akillesförbundet, 802519-7560, huvudman

1. Akillesjouren Sollentuna/Upplands-Väsby, 802487-7907.

2. Akillesjouren Haninge/Tyresö, 802517-8149.

3. Akillesjouren Stockholm/City, 802518-5094

4. Akillesjouren Stockholm/Södermalm, 802519-7552

5. Akillesjouren Nordöstra Skåne, Hässleholm/Kristianstad, 802520-3558


Väntar på konstitution samt ansökan om org. nr:

6. Akillesjouren Västerbotten, Umeå/Skellefteå, ansökan inskickad

7. Akillesjouren Dalarna, Borlänge/Falun, ansökan inskickad

8. Akillesjouren Gotland/Visby, ansökan inskickad

9. Akillesjouren Norra Uppland/Älvkarleby

10. Akillesjouren Sörmland/Nyköping

11. Akillesjouren Västergötland/Göteborg

12. Akillesjouren Uppland/Uppsala


SELMACENTRET

Det nya projektet SelmaCentret som är tänkt att bilda en helhet av vårstödverksamhet både

för män och deras närstående inkl. gemensamma barn, samt projektets målgrupp kvinnor som slår och hotar sin partner och att hjälpa till med att få de kvinnliga gärningspersonerna att lägga band på sin ilska och plötsliga aggressivitetsutbrott och att få dem att kunna upphöra med hot och våld gentemot sin partner. Vi ser ju inte problemen som könsrelaterade utan mer som ett könsneutralt partners/relations relaterat problem men som måste förebyggas och

göra stöd och hjälpverksamhet tillgängliga även när det gäller kvinnliga gärningspersoner som

manliga offer/utsatta för hot och våld i nära relation. Vårt sätt bidra till ett idogt och aktivt

jämställdhetsarbete, värt namnet.


God fortsättning på det nya året 2019


Sören Sanz

T. f. Förbundsordförande

Svenska Akillesförbundet

Ordförande i Akillesjourerna:

 Sollentuna/Upplands-Väsby och

 Stockholm/Södermalm