Hem

Vad är Akillesjouren?

Nästa utbildning:


Grundutbildning/Vidareutbildningsdag

När: Datum ej klart

Tid: Heldag (09:00-16:30)

Lokal: Kansliet, Smedbyvägen 4, 2tr, Upplands-Väsby. 


Ingår frukost, lunch och em-kaffe.

Ingen kursavgift!


Utbildningarna startas utifrån behov för att anmäla intresse skriv till info@akillesjouren.se eller via meddelande på vår Facebook


Kursinnehåll kommer per mail när bokningarna av föreläsarna är klart.

Nyheter

Vår vän och ordförande Sörens Sanz har avlidit och lämnat ett stort tomrum efter sig. En minnessida kommer att skapas när styrelsen haft sitt nästa möte. /Styrelsen


Två socionomstudenter från Linné- universitetet i Kalmar har skrivit en utförlig C-uppsats om "Män som offer för kvinnors våld i en nära relation" Vi har varit med som bollplank och slutresultatet är en väldigt välskriven och intressant rapport som finns att läsa i sin helhet här!


   UPPSATTSEN   
Föreningen Akillesjouren skall:

  • Verka mot våld och förtryck av män i nära relationer.
  • Verka för att stötta män som blir fysiskt och/eller psykiskt misshandlade i en nära relation.
  • Verka för att synliggöra den problematik som finns kring män som blir utsatta för övergrepp, psykisk och fysisk misshandel i nära relationer

 

Arbetet ska präglas av respekt för alla människors lika värde.

Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.