Hem

Vad är Akillesjouren?

Nästa utbildning:


Grundutbildning/Vidareutbildningsdag

När: Datum ej klart

Tid: Heldag (09:00-16:30)

Lokal: Kansliet, Smedbyvägen 4, 2tr, Upplands-Väsby. 


Ingår frukost, lunch och em-kaffe.

Ingen kursavgift!


Utbildningarna startas utifrån behov för att anmäla intresse skriv till info@akillesjouren.se eller via meddelande på vår Facebook


Kursinnehåll kommer per mail när bokningarna av föreläsarna är klart.

Nyheter

SENASTE MÅNADSBREVET FINNS ATT LÄSA HÄR!

<MÅNADSBREV>


Två socionomstudenter från Linné- universitetet i Kalmar har skrivit en utförlig C-uppsats om "Män som offer för kvinnors våld i en nära relation" Vi har varit med som bollplank och slutresultatet är en väldigt välskriven och intressant rapport som finns att läsa i sin helhet här!


   UPPSATTSEN   
Föreningen Akillesjouren skall:

  • Verka mot våld och förtryck av män i nära relationer.
  • Verka för att stötta män som blir fysiskt och/eller psykiskt misshandlade i en nära relation.
  • Verka för att synliggöra den problematik som finns kring män som blir utsatta för övergrepp, psykisk och fysisk misshandel i nära relationer

 

Arbetet ska präglas av respekt för alla människors lika värde.

Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.