Hem

Vad är Akillesjouren?

Föreningen Akillesjouren skall:

  • Verka mot våld och förtryck av män i nära relationer.
  • Verka för att stötta män som blir fysiskt och/eller psykiskt misshandlade i en nära relation.
  • Verka för att synliggöra den problematik som finns kring att män blir misshandlade i nära relationer.

Arbetet ska präglas av respekt för alla människors lika värde.

Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Nytt månadsbrev

Finns att läsa under "Ordförande har ordet"

Vi önskar alla en trevlig sommar!

Tipsar om vårt seminarium från Almedalen som finns att se här: http://www.youtube.com/watch?v=wjPTHxX5TsM

 

/Webbredaktören

 

 

 

 

Nyheter

Nytt månadsbrev för maj från ordförande Sören finns nu att läsa!!