Ordförande har ordet

Ordförande har ordet

MÅNADSBREV MAJ 2018

 

Dags att bryta den ohälsosamma TYSTNADEN. Hög tid att ta ställning mot de brott som

förekommer i nära relationer, könsneutralt, alltså även gentemot män som utsätts för våld.

 

Återupprepar mina tidigare inlägg för jag tycker det håller som valkampanjmedel, tystnad beskriver bara likgiltighet! Situation blir allt mer obegriplig ju fler stödbehövande som kontaktar oss och låter oss ta del av alla sina lika, olika och ofta absurda livsöden.

 

Barn som påtvingas se och höra kränkningar, övergrepp, hot- och våldssituationer som en mamma mer eller mindre regelbundet, inte sällan dagligen, utsätter pappan för. Är det en trygg hemmiljö för barn att tvingas växa upp i?

 

När man får direktkontakt med hundratals av dessa utsatta män och deras barn så finns till slut bara en tanke i huvudet, och det är att bygga upp en fungerande stödverksamhet, för dessa utsatta män och deras barn, och att få stopp på dessa övergrepp, precis som vi byggt upp det system som finns för utsatta kvinnorna.

 

Varför är det så TYST om utsatta män?

 

Tystnaden måste brytas NU så att vi får stopp på denna diskriminering av 1000-tals män som ofta får sin livskvalitet helt spolierad innan de kan frigöra sig från sina plågoandar, om de väl lyckas och inte går under i processen.

 

Dags även att se dessa våldsbenägna kvinnor och lyfta fram dem i rampljuset. Kvinnor som ofta framstår som helt osynliga när våld i nära relation ska diskuteras, vilket har gjort det ännu svårare för man att söka hjälp vilket gör att de destruktiva relationerna ofta blir långvariga då det med dom förlegade könsnormer som råder är så "skämmigt" både att be

om hjälp/stöd och att vara utsatt för våld från en kvinna om man är en man. Fördommar som även leder till dåligt och felaktigt bemötanden både från den nära omgivningen som från myndigheter, hälso-och sjukvården, polisen, socialtjänsten m fl.

 

Måtte något parti så här i valtider bidra aktivt med att gå i bräschen för att lägga sista pusselbiten i ett annars så aktivt jämställdhetsarbete. I dessa fall med män, utsatta för hot och våld i nära relation, är absolut ingenting gjort, det är dags nu, före valet, att ta initiativ så att vi kan minska mänskligt lidande, psykisk ohälsa för både mannen och barnen samt förhindra självmord och andra destruktiva lösningar som dessa utsatta män tar till för att förändra eller fly från en familjesituation som blivit en ständigt återkommande plåga istället för trygghet, kärlek och all övrig livskvalitet som varje människa skall ha rätt till för att kunna leva livet fullt ut i sin fulla potential.

 

Alla behöver vi hjälpas åt, eftersom det krävs en attitydförändring men vi behöver politiska

maktfaktorer och beslutsfattare som hjälper till att lotsa skutan i hamn, NU omedelbart.

 

Inkludera istället för att exkludera i ett sådant här sammanhang måste vara ett MÅSTE i ett modernt jämställt samhälle. Dock utan att störa den verksamhet som vi byggt upp för kvinnor utsatta för hot och våld i nära relation som många av oss engagerade i dessa frågor varit med om att bygga upp till vad den är idag med ekonomiska förutsättningar, skyddade boenden, lagförändringar, utbildningar, myndighetskontroller osv. Allt detta behövs även för alla de tusen-och åter tusentals män som utsätts!

 

Finns inte någon mer tid att vänta på handling mot detta förtryck, förutfattade meningar och föråldrade mansnormer, som bara leder till diskriminerande bemötande samt exkluderande av män i behov av stöd och hjälp

.

Följ oss på Akillesjouren, reagera med oss, håll debatten vid liv som en viktig insats för att förebygga destruktiva familjekonstellationer som möjliggör våldsbenägna personer av båda könen att leva ut sina aggressioner på andra människors bekostnad! Ja på hela samhällets bekostnad. Varje krona som satsas kommer att gagna allas trygghet och livskvalitet och låta alla få en möjlighet leva sitt liv i frihet, fritt från psykiskt och fysiskt våld, hot och trakasserier.

 

Ni har väl inte missat att skriva på för en könsneutral och jämställd lagstiftning?

https://www.skrivunder.com/visa_ditt_stod_for_en_jamstalld_lagstiftning

 

Du kan även stödja vårt idoga och aktiva arbete med att TA STÄLLNING mot allt hot och våld, könsneutralt, i nära relationer genom ex. ett medlemskap (200 kr/år) eller ett stödmedlemskap (300 kr/år).

 

Vårt bankgiro är:

Handelsbanken: 329-2950

Vår hemsida: www.akillesjouren.se

E-post: info@akillesjouren.se

Telefon: 08-29 63 99

Jourtelefon: 072-331 63 99

 

Tack på förhand för ditt ställningstagande och ovärderliga stöd!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vänligen

Sören Sanz

Ordförande, akillesjouren