Hem

Vad är Akillesjouren?

Föreningen Akillesjouren skall:

  • Verka mot våld och förtryck av män i nära relationer.
  • Verka för att stötta män som blir fysiskt och/eller psykiskt misshandlade i en nära relation.
  • Verka för att synliggöra den problematik som finns kring att män blir misshandlade i nära relationer.

Arbetet ska präglas av respekt för alla människors lika värde.

Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Till minne av vår styrelsekollega Arne Loven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arne var en eldsjäl i Akillesjourens styrelse och hade även ett mycket stort ideellt engagemang i andra föreningar.

 

Arne är tyvärr inte med oss längre då han avled i juni. Hans vilja var att Akillesjouren skulle få stöd att fortsätta sitt arbete.

 

Vill du stödja Akillesjourens arbete till Arnes minne så kan du lämna ett bidrag till bankgiro 329-2950

 

Märk gåvan med ”Arnes minne”

Nyheter

Två socionomstudenter från Linnéuniversitetet i Kalmar har skrivit en utförlig C-uppsats om "Män som offer för kvinnors våld i en nära relation" Vi har varit med som bollplank och slutresultatet är en väldigt välskriven och intressant rapport som finns att läsa i sin helhet här! UPPSATTSEN