Hem

Vad är Akillesjouren?

Föreningen Akillesjouren skall:

  • Verka mot våld och förtryck av män i nära relationer.
  • Verka för att stötta män som blir fysiskt och/eller psykiskt misshandlade i en nära relation.
  • Verka för att synliggöra den problematik som finns kring män som blir utsatta för övergrepp, psykisk och fysisk misshandel i nära relationer

Arbetet ska präglas av respekt för alla människors lika värde.

Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

ÅRSMÖTE

Årsmötet äger rum söndagen den 22:a april, kl: 14:00.

Lokal: Cosmos 2tr,

Smedbygatan 4,

Brofästet, Upplands-Väsby.

KARTA

 

Välkomna styrelseledamöter, volontärer, medlemmar, stödmedlemmar samt övriga intresserade!

 

Vi bjuder på kaffe, the, kaffebröd, frukt och bubbelvatten

 

 

Nyheter

NU FINNS ETT NYTT MÅNADSBREV ATT LÄSA!

<MÅNADSBREV>

 

Två socionomstudenter från Linnéuniversitetet i Kalmar har skrivit en utförlig C-uppsats om "Män som offer för kvinnors våld i en nära relation" Vi har varit med som bollplank och slutresultatet är en väldigt välskriven och intressant rapport som finns att läsa i sin helhet här! UPPSATTSEN