Hem

Vad är Akillesjouren?

Föreningen Akillesjouren skall:

  • Verka mot våld och förtryck av män i nära relationer.
  • Verka för att stötta män som blir fysiskt och/eller psykiskt misshandlade i en nära relation.
  • Verka för att synliggöra den problematik som finns kring män som blir utsatta för övergrepp, psykisk och fysisk misshandel i nära relationer

 

Arbetet ska präglas av respekt för alla människors lika värde.

Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Senaste Nytt:

Månadsbrev för januari uppe!


Nästa utbildning:


Vidareutbildningsdag

När: Datum ej klart

Tid: 09:00-16:30.

Lokal: Kansliet, Smedbyvägen 4, 2tr, Upplands-Väsby. Ring från grindarna om vi inte lyckas få ut en grindkod till varje deltagare.


Mobilnummer är: 076-720 21 44

Ingår frukost, lunch och em-kaffe.

Ingen kursavgift!


ANMÄLAN för deltagande krävs för att vi skall kunna beräkna inköpen.

Anmälan görs till info@akillesjouren.se eller via meddelande på vår Facebook


Kursinnehåll kommer per mail när bokningarna av föreläsarna är klart.


Hjärtligt VÄLKOMNA


/Styrelsen


Nyheter

NU FINNS ETT NYTT MÅNADSBREV ATT LÄSA!

<MÅNADSBREV>


Två socionomstudenter från Linnéuniversitetet i Kalmar har skrivit en utförlig C-uppsats om "Män som offer för kvinnors våld i en nära relation" Vi har varit med som bollplank och slutresultatet är en väldigt välskriven och intressant rapport som finns att läsa i sin helhet här!   UPPSATTSEN