Hem

Vad är Akillesjouren?

Föreningen Akillesjouren skall:

  • Verka mot våld och förtryck av män i nära relationer.
  • Verka för att stötta män som blir fysiskt och/eller psykiskt misshandlade i en nära relation.
  • Verka för att synliggöra den problematik som finns kring män som blir utsatta för övergrepp, psykisk och fysisk misshandel i nära relationer

Arbetet ska präglas av respekt för alla människors lika värde.

Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Senaste Nytt:

Månadsbrev för januari uppe!

 

Nästa utbildning:

 

Vidareutbildningsdag

När: Datum ej klart

Tid: 09:00-16:30.

Lokal: Kansliet, Smedbyvägen 4, 2tr, Upplands-Väsby. Ring från grindarna om vi inte lyckas få ut en grindkod till varje deltagare.

 

Mobilnummer är: 076-720 21 44

Ingår frukost, lunch och em-kaffe.

Ingen kursavgift!

 

ANMÄLAN för deltagande krävs för att vi skall kunna beräkna inköpen.

Anmälan görs till info@akillesjouren.se eller via meddelande på vår Facebook

 

Kursinnehåll kommer per mail när bokningarna av föreläsarna är klart.

 

Hjärtligt VÄLKOMNA

 

/Styrelsen

 

Nyheter

NU FINNS ETT NYTT MÅNADSBREV ATT LÄSA!

<MÅNADSBREV>

 

Två socionomstudenter från Linnéuniversitetet i Kalmar har skrivit en utförlig C-uppsats om "Män som offer för kvinnors våld i en nära relation" Vi har varit med som bollplank och slutresultatet är en väldigt välskriven och intressant rapport som finns att läsa i sin helhet här! UPPSATTSEN